هک لایک اینستاگرام

یک الکترومغناطیس گسسته جدید مبتنی بر روش فرا ابتکاری برای حل مسئله کوله پشتی چند بعدی با استفاده از عملگرهای ژنتیکی

یک الکترومغناطیس گسسته جدید مبتنی بر  روش فرا ابتکاری برای حل مسئله کوله پشتی چند بعدی با استفاده از عملگرهای ژنتیکی

یک الکترومغناطیس گسسته جدید مبتنی بر روش فرا ابتکاری برای حل مسئله کوله پشتی چند بعدی با استفاده از عملگرهای ژنتیکی

عنوان مقاله: A new discrete electromagnetism-based meta-heuristic for solving the multidimensional knapsack problem using genetic operators.زبان مقاله :انگلیسی
فرمت فایل مقاله:PDF
تعداد صفحات مقاله:۲۴ صفحه
رشته مربوطه:فنی و مهندسی
سال انتشار مقاله: ۲۰۱۰میلادی…