بررسي تجمع كوتاه مدت عناصر سنگين در اعماق مختلف خاك سطحي شهر سبزوار WORD

بررسي تجمع كوتاه مدت عناصر سنگين در اعماق مختلف خاك سطحي شهر سبزوار WORD

بررسي تجمع كوتاه مدت عناصر سنگين در اعماق مختلف خاك سطحي شهر سبزوار WORD

 واژه هاي كليدي : آلودگي خاک،فلزات سنگين، زمين آمار، Gisفهرست مطالب
فصل اول: کلیات۱
۱-۱- مقدمه۱
۱-۱-۱- اهداف تحقيق:۲
۱-۱-۲- فرضيات تحقيق:۲
۱-۱-۳- سؤالات تحقيق:۳
۱-۲- آلودگی زیست محیط۳
۱-۳- آلودگی محیط زیست شهری۴
۱-۴- اهمیت خاک۴
۱-۵- شیمی عمومی خاک۵
۱-۶- فازهای مختلف خاک۶
۱-۶-۱- فاز جامد خاک۶
۱-۶-۲- فاز محلول خاک۷
۱-۷- آلودگی خاک۷
۱-۷-۱- تخریب شیمیایی خاک۸
۱-۷-۲- طبقه بندی عناصر در خاک۸
۱-۸- فلزات سنگين۱۰
۱-۸-۱- سرب۱۱
۱-۸-۲- کروم۱۲
۱-۸-۳- مس۱۳
۱-۸-۴- روی۱۴
۱-۸-۵- نیکل۱۵
۱-۸-۶- منگنز۱۶
۱-۹- منشاء…

تعمیرماشین لباسشویی وخشک کن دوقلو

تعمیرماشین لباسشویی وخشک کن دوقلو

تعمیرماشین لباسشویی وخشک کن دوقلو

کتاب حاضرجهت تعمیروعیب یابی ماشین لباسشویی تک مخزنه ودوقلومی باشدکه بصورت جزبه جزباتصاویرآموزش داده شده است….

خرید آنلاین تحقیق جوشکاری زیرپودری SAW

خرید آنلاین تحقیق جوشکاری زیرپودری SAW

خرید آنلاین تحقیق جوشکاری زیرپودری SAW در این مقاله روش جوشکاری زیرپودی -کاربرد جوشکاری -جوشكاری‌های گوشه‌ای و لب به لب طولی و محیطی -نکات فنی جوشکاری زیرپودی -پارامترهای جوشکاری -سیم جوشکاریwire-انواع فلاکس جوشکاری زیرپودی-که شامل مواد معدنی گدازنده دانه ای شکل اند که شامل اکسیدهای منگنز، سیلیسیم ، تیتانیوم ، آلومینیم ، کلسیم ، زیرکونیم ، منیزیوم و دیگر ترکیبات مثل فلوئورید کلسیم (CaF2) می باشند.و سایر موضوعات جوشکاری زیر پودی مثل …

خرید آنلاین تحقیق جوشكاري ترميت Thermit Welding

خرید آنلاین تحقیق جوشكاري ترميت Thermit Welding

خرید آنلاین تحقیق جوشكاري ترميت Thermit Welding  در این مقاله موضوعات جوش فلز مذاب توسط يك كنش شيميايي- ریخته گری-روش جوشکاری ترمیت-واكنش شيميايي يا ترميت -انواع ترميت  صنعتی-ترميت فولاد كم كربن -ترمیت ساده -ترمیت چدن-
ترميت براي جوشكاري ريل ها
ترميت براي اتصال كابل هاي برق
مراحل جوشكاري ترميت
موارد استفاده از جوش ترميت
جوشكاري با اشعه الكتروني ( Electron Beam Welding EBW )
مزاياي جوشكاري با اشعه الكتروني
جوشكاري اولتراسونيك پلاستيك ها
جوشكاري…

مقاله دولت الكترونيك

مقاله دولت الكترونيك

مقاله دولت الكترونيك

 مقدمه
يكــــي از مفاهيمي كه در دهه هاي اخير به گونه اي بسيار گسترده در جوامع پيشرفته مورد بررسي قرار گرفته و حتي در بعضي مواقع با موفقيت به اجرا درآمده، مفهوم دولت الكترونيك است. دولت الكترونيك، يك دولت ديجيتال بدون ديوار و ساختمان و داراي سازماني مجازي است كه خدمات دولتي خود را به صورت بهنگام (ON LINE) ارائه مي كند و موجب مشاركت آنان در فعاليتهاي مختلف اجتماعي سياسي مي شود.
روند ايجاد دولت الكترونيك بدين صورت بوده است كه در طول نيمه دوم…

تحقیق کهکشان چیست؟

تحقیق کهکشان چیست؟

کهکشان چیست؟کهکشان به مجمو عۀ ستارگان، گاز و غبار گفته می شود که با نیروي جاذبه کنار همنگاه داشته شده ان د. کوچکترین کهکشانها دار اي عر ضی برابر با چند صد سال نو ري،شامل حدو د ۱۰۰۰۰۰ میلیارد ستاره هستند. بزرگترین کهکشانها تا ۳ میلی ون سالنوري عرض دارند و شامل بیش از ۱۰۰۰ میلیارد ستاره هستند. اشکال کهکشانها براساس شیوه اي طبقه بندي می شود که طبق ش یوه طبقه بندي ستاره شناس۱۹۸۶ )، شکل یافته است. در مورد تکامل کهکشانها – آمریکایی، اد وین هاب ل( ۱۹۵۳اطلاعات…

تحقیق کهکشانها

تحقیق کهکشانها

کهکشانهادنیاى بزرگ ما از تعداد بى شمارى اَبر خوشه تشکیل شده که میلیاردها کهکشان را در خودجاى داده است. کهکشان ها مجموعه هاى بسیار بزرگى هستند که از ستارگان، گاز و غبارتشکیل شده اند. میلیاردها سال پیش توده هاى عظیم ماده عالم اولیه بر اثر گرانش بسیاربالاى خود در هم رمبیدند و کهکشان ها را به وجود آوردند. در درون کهکشان ها میلیون هاستاره وجود دارد که اندازه تعدادى از آنها ده ها بار بزرگ تر از خورشید است. بیشترکهکشان ها در خوشه هاى همبسته با…

تحقیق کولاک و بوران

تحقیق کولاک و بوران

کولاك و بوران۵۰ کیلومتر در ساعت توأم با ریزش برف و کاهش – ورزش بادهاي سرد با سرعتی حدود ۶۰درجه حرارت به کمتر از ۱۲ درجه زیر صفر از حوادثی است که در اکثر جاده ها و نواحیکوهستانی شمال کشور به وقوع می پیوندند و خسارات جانبی و مالی فراوانی ببار می آورد.سرماي غیر معمول ممکن است سبب یخ بستن زمین تا عمیق قابل ملاحظه اي شود که بر اثرآن لوله هاي آب و فاضلاب ممکن است ترك بردارند . بسته شدن مجاري آبگیري و آبانبارهاي روباز و یا مخز ن هاي آب و صافی ها امکان…

تحقیق گسلها

تحقیق گسلها

گسلها شکستگیهایی در پوسته زمین هستند که در طول آنها تغییر شکلهاي قابل توجهی ایجاد شده است. گاهی اوقات گسلهاي کوچک در ترانشه هاي جاده، جائی که لایه هايرسوبی چند متر جابجا شده اند، قابل تشخیص هستند. گسلهایی در این مقیاس و اندازهمعمولا بصورت تک گسیختگی جدا اتفاق میافتد. در مقابل گسلهاي بزرگ، شامل چندینصفحه گسل درگیر میباشند. این منطقه هاي گسله، میتوانند چندین کیلومتر پهنا داشتهباشند و معمولا از روي عکسهاي هوایی راحتتر قابل تشخیص هستند تا…

تحقیق انواع جانوران

تحقیق انواع جانوران

گوناگونی جانوران در میان موجودات زنده ، جانوران نسبت به بقیه گوناگون ترند. بعضی از جانور شناسان عقیده دارندکه هنوز شاید نیمی از جانوران را هم نمی شناسیم.اسفنج ها :اسفنج ها بیشتر در دریا زندگی می کنند. اما اقسامی هم ساکن آب هاي شیرین هستند. اسفنج هاوسیله اي حرکتی ندارند همیشه به یک جا چسبیده اند و حتی شکل معینی ندارند. اسفنج ها،ساده ترین جانوران اند و بدن آنها را تعداد زیادي سلول هاي تقریباً مشابه تشکیل می دهد. سطحبدن اسفنج پر از سوراخ است….