اموزش تعمیرات موبایل به زبان ساده

اموزش تعمیرات موبایل به زبان ساده

اموزش تعمیرات موبایل به زبان ساده

در کتاب «آموزش تعمیرات موبایل» با بخش‌های مختلف موبایل و نحوه عیب یابی و تعمیر آنها آشنا خواهید شد. در این کتاب سعی شده است که آموزش‌های تعمیر به زبان ساده و قابل فهم ارائه شود که افراد مبتدی نیز بتوانند از این آموزش‌ها بهره‌مند گردند.این کتاب از هشت بخش تشکیل شده است؛ بخش اول: معرفی قطعات الکترونیکی بخش دوم: شبکه‌ها بخش سوم: قفل‌ها بخش چهارم: معرفی بخش‌های مختلف موبایل بخش پنجم: پیغام‌های نرم‌افزاری بخش ششم: عیب یابی (سطح ۱) بخش هفتم:…

دانلود پکیج ارزشمند دوازده برنامه کاربردی برای وبلاگ نویسی و کسب درآمد اینترنتی و افزایش بازدید+نرم افزار ارسال ایمیل گروهی

دانلود پکیج ارزشمند دوازده برنامه کاربردی برای وبلاگ نویسی و کسب درآمد اینترنتی و افزایش بازدید+نرم افزار ارسال ایمیل گروهی

دانلود پکیج ارزشمند دوازده برنامه کاربردی برای وبلاگ نویسی و کسب درآمد اینترنتی و افزایش بازدید+نرم افزار ارسال ایمیل گروهی

همین الان این پکیج ارزشمند را دانلود نمایید
توجه:این پکیج به مدت محدودی با این قیمت به فروش میرسد…

مطالعه انتقال حرارت ترکیبی جابه جایی-تابشی در جریان آشفته داخل مجراهایی با انبساط ناگهانی word

مطالعه انتقال حرارت ترکیبی جابه جایی-تابشی در جریان آشفته داخل مجراهایی با انبساط ناگهانی word

مطالعه انتقال حرارت ترکیبی جابه جایی-تابشی در جریان آشفته داخل مجراهایی با انبساط ناگهانی word

 کلمات کلیدی: پله‌پسرو، جریان اجباری آشفته، انتقال حرارت تشعشعی، روش طول‌های مجزا 

 

فهرست مطالب

 

عنوان —— صفحه
 

فصل اول: مقدمه ……

۱

۱-۱

مقدمه …….

۲

۱-۲

بررسی مقالات و مطالعات انجام شده …….

۲

۱-۳

هدف از مطالعه حاضر ……

۵

فصل دوم: شرح مسئله و معادلات حاکم …….

۶

۲-۱

مقدمه ……………………………………………………………………………….

۷

۲-۲

هندسه مسئله…

طراحي يك سيستم استنتاج فازي براي تخمين و پيش بيني فرآيند تعقيب خودرو در جريان ترافيك

طراحي يك سيستم استنتاج فازي براي تخمين و پيش بيني فرآيند تعقيب خودرو در جريان ترافيك

طراحي يك سيستم استنتاج فازي براي تخمين و پيش بيني فرآيند تعقيب خودرو در جريان ترافيك

فرآيند تعقيب خودرو، به عنوان رفتار غالب در بزرگراههاي شهري، حركت طولي يك راننده و خودرو را در زماني كه خودرو جلويي را دنبال مينمايد را توصيف ميكند. در سالهاي اخير روش-هاي محاسبات نرم به دليل برخورد توانمند با عدم قطعيتها وطبيعت غيرخطي جريان ترافيك، كاربردهاي فراواني در مدلسازي و پيشبيني اين فرآيند پيدا نمودهاند. در اين مقاله، به طراحي يك سيستم استنتاج فازي براي مدلسازي، تخمين و پيشبيني رفتار راننده و خودرو در فرآيند تعقيب خودرو پرداخته…