بررسي ويژگيهاي ژئوتكنيكي و اقتصادي آهك و ايگنمبريت سازند قم به منظور جايگزيني با منابع شن و ماسه رودخانه اي

بررسي ويژگيهاي ژئوتكنيكي و اقتصادي آهك و ايگنمبريت سازند قم به منظور جايگزيني با منابع شن و ماسه رودخانه اي

بررسي ويژگيهاي ژئوتكنيكي و اقتصادي آهك و ايگنمبريت سازند قم به منظور جايگزيني با منابع شن و ماسه رودخانه ايتشكيل منابع سنگ دانه اي به تاريخچه زمين شناسي هر منطقه بستگي دارد. به طور كلي منابع مختلف مصالح سنگ دانه اي را م يتوان شامل آبرفت هاي رودخانه اي، رسوبات واريز هاي، رسوبات بادي، رسوبات يخچالي، رسوبات ساحلي، رسوبات فلات قاره، رسوبات به هم پيوسته، باطل ههاي معدني و منابع سنگ كوهي دانست.در ايران با توجه به شرايط زمين شناسي،…

نحوه كنترل سطح در سلول فلوتاسيون ستوني كارخانه نيمه صنعتي مجتمع مس سرچشمه

نحوه كنترل سطح در سلول فلوتاسيون ستوني كارخانه نيمه صنعتي مجتمع مس سرچشمه

نحوه كنترل سطح در سلول فلوتاسيون ستوني كارخانه نيمه صنعتي مجتمع مس سرچشمه در این مقاله موضوعات ايران، معادن كائولن، مزيت نسبي، توليد، صادرات، هزينه منابع داخليشاخص های جهاني , DRC, بررسی می شود اهميت بخش معادن در ايران از نظر تأمين مواد اوليه مصرفي، ايجاد اشتغال، تأمين ارز و نيز تأمين نيازهاي ساير بخش هاي صنعتي قابل توجه است. ذخاير معدني هر كشور تأثير مهمي در استقلال صنعتي آن داشته و همچنين در افزايش درآمدهاي كشور و توليد…

کد متلب شبکه های عصبی

کد متلب شبکه های عصبی

کد متلب شبکه های عصبی

دانلود کد متلب شبکه های عصبی و کاربردهای آن شامل:توصیف تصویر در هیستوگرام بر اساس شیب گرا برای تصاویر سطح خاکستری روش آموزش جدید برای شبکه های عصبی MLP بر اساس همان اصول SVM. الگوریتم انجام بهینه سازی ترکیبی با استفاده از الگوریتم ژنتیک….

نقش مديريت مواد زائد در افزايش سوددهي و كاهش اثرات زيان بار كارخانجات تغليظ مجتمع مس سرچشمه

نقش مديريت مواد زائد در افزايش سوددهي و كاهش اثرات زيان بار كارخانجات تغليظ مجتمع مس سرچشمه

تحقیق نقش مديريت مواد زائد در افزايش سوددهي و كاهش اثرات زيان بار كارخانجات تغليظ مجتمع مس سرچشمه در این مقاله موضوعات محيط زيست، مواد زائد، مديريت، كارخانجات فرآوري، اثرات زيان بار، مس، سوددهي بررسی می شود محدود بودن منابع مواد خام و فضاي اطراف ما و خطرات ناشي از مواد زائد بر محيط زيست، به حداقلرساندن اين مواد را امري ضروري مي نمايد. اين در حالي است كه قرن جديد در شرايطي آغاز شده كهمحيط زيست به يكي از تعيين كننده ترين عوامل در…

اکتشافات ژئوشیمیائی در منطقه شمال تکاب

اکتشافات ژئوشیمیائی در منطقه شمال تکاب

تحقیق اکتشافات ژئوشیمیائی در منطقه شمال تکاب امروز بررسی ژئوشیمیائی رسوبات آبراهه ای، بعنوان یکی از کارآمدترین روشهای پی جویی، در اکثر پروژه های مهم اکتشافی بکار گرفته می شود .منطقه مورد بررسی با وسعتی در حدود ۴۰۰ کیلومتر مربع در ۱۸ کیلومتری شمال شهرستان تکاب واقع شده است . از لحاظ زمین شناسی، قسمت شرقی منطقه، بخشی از چهار گوش ۱:۱۰۰۰۰۰ تخت سلیمان و قسمت غربی منطقه، بخشی از چهار گوش ۱:۱۰۰۰۰۰ شاهین دژ میباشد. جهت دسترسی به منطقه…

بررسي سيستم كنترل پرواز موشك

بررسي سيستم كنترل پرواز موشك

تحقیق بررسي سيستم كنترل پرواز موشك دراین مقاله موضوعات اتوپايلوت، زاويه فراز، زاويه سمت، زاويه چرخش ،سيستم كنترل پرواز در كانال چرخ،سيستم كنترل پرواز در كانال سمت,-۴ سيستم كنترل پرواز در كانال اوج ارتفاع,استفاده ازاين روش كنترل امكان تخمين زمان روشن شدن رادار را در حين پرواز و براساس موقعيت وسرعت هدف موشك فراهم مي آوردواين مسأله باعثافزايش برخورد موشك با هدف مي شود.تصحيح ساختار كنترل پرواز موشك واستفاده ازكنترل كننده هاي مقاوم…

طراحی و پیاده سازی digital watermark جهت ارسال تصویر

طراحی و پیاده سازی digital watermark جهت ارسال تصویر

تحقیق طراحی و پیاده سازی digital watermark جهت ارسال تصویر در این مقاله موضوعات احراز هویت تصویر،امنیت تابع در هم ساز،digital watermark،الگوریتمهای مختلف اعمال دیجیتال واترمارک،برچسب گذاری اطلاعات قراردادن نویزهای تدریجی،روش آماری،کم اهمیت ترین بیت،استفاده از checksum،روشهای ترکیبی،نحوه پیادهسازی واترمارک،که نه تنها می تواند از کپی رایت حمایت کند و براحتی رسانه های دیجیتالی را از اصل آنها تشخیص دهد بلکه می توان درکنار رمزگذاریها و با پوشش معایب…

سنسور گاز مادون قرمز

سنسور گاز مادون قرمز

تحقیق سنسور گاز مادون قرمز در این مقاله موضوعات NDIR ، IR ، كلمات كليدي : سنسور گاز، مادون قرمز، فيلتر نوري بررسی می شوند سنسور گاز مادون قرمز با توليد امواج مادون قرمز وتشعشع آن در محدوده اي مشخص مي تواند گاز معين شده را تشخيص دهد . امواج مادونقرمز در كانالي بنام سلول گازي در حال تابش هستند . هنگامي كه گاز مورد نظر وارد اين سلول گازي شد تحت تابش امواج مادون قرمز قرار مي گيرد .اين امواج با برخورد با گاز مورد نظر با طول موج معين ، جلوي تابش…

سيستم مونيتورينگ دز محيطي

سيستم مونيتورينگ دز محيطي

تحقیق سيستم مونيتورينگ دز محيطي در این مقاله موضوعات مونيتورينگ، دزيمتر، گايگر مولر-آشكار ساز گازي-سخت افزار-نرم افزار-كنترل و مديريت دزيمترها-بلوك دياگرام كل سيستم-بررسی می شوند با استفاده از سيستمهاي مونيتورينگ يكپارچه دزيمتري ، مي توان كنترل موثر و مناسبتري بر روي ميزان پرتوهاييونساز و مواد پرتوزا انجام داد و خطرات ناشي از اين پرت وهاي حاصل را به حداقل رساند . علاوه بر ميزان دز، در مكانها و محلهاي خاص مي توان پارامترهاي ديگري…

سنتز صحبت طبيعي فارسي با استفاده از روش اتصال قطعات صحبت

سنتز صحبت طبيعي فارسي با استفاده از روش اتصال قطعات صحبت

تحقیق سنتز صحبت طبيعي فارسي با استفاده از روش اتصال قطعات صحبت در این مقاله موضوعات سنتز صحبت  روش اتصال قطعات  دايفون  پريودگام  سنتز صحبت با استفاده از فرمنت ها
 روش اتصال قطعات صحبت
 انتخاب قطعه مناسب
استخراج دايفون از صحبت فارسي
تبديل متن به قطعات
توليد صحبت
بهبود خروجي
اختلاف دامنه
اختلاف فاز
اختلاف گام
افزودن آهنگ كلام به خروجي
و.. بررسی می شوندسنتر صحبت فارسي مي تواند از روش اتصال قطعات صحبت با كيفيتي مناسب…