دانلود کلمات کد گذاری شده لغات ۱۱۰۰ واژه ی ضروری بارونز به زبان طنز و ساده برای یادگیری بهتر

دانلود کلمات کد گذاری شده  لغات 1100 واژه ی ضروری بارونز  به زبان طنز و ساده برای یادگیری بهتر

دانلود کلمات کد گذاری شده لغات ۱۱۰۰ واژه ی ضروری بارونز به زبان طنز و ساده برای یادگیری بهتر

بدون شک یکی از مهمترین کتابهایی که علی الخصوص در کنکورهای مختلف ازش استفاده میشه همین کتاب ۱۱۰۰ لغت بارونزه که از نظر طراحان سوال هر سال جایگاه خودش رو در قسمت واژگان کنکور داره و چندین سوال مهم واژگان از این کتاب طراحی میشه ، به جز کنکور باید به ازمونهای بین المللی زبان نیز اشاره کرد مثل ایلتس و تافل و جی ار ای و … که باز این کتاب نقش بسیار مهمی ایفا کرده ، این کتاب از نظر زبان اموزان یکی از مشکلترین کتابهای لغتیه که با روشهای مختلف خوندن اون…

فیلوژنی شاخه Zygomycota Senso lato

فیلوژنی شاخه  Zygomycota Senso lato

فیلوژنی شاخه Zygomycota Senso lato

فایل به صورت powerPoint  ودر ۵۲ اسلایدکلیات:
—اغلب مطالعات فیلوژنتیکی به این نتیجه منجر شده است که شاخه Zygomycota مونوفیلتیک نبوده و رده بندی آنها هنوز هم در حال تغییر است.
—این شاخه عموماٌ بر دو رده Zygomycetes و Trichomycetes تقسیم می شد.
—هرکدام از گروه های فوق مونوفیلتیک بودند.
—رده Zygomycetes شامل ۹راسته مختلف و رده Trichomycetes شامل چهار راسته بود.
—بعد ها ثابت شد که براساس نظریه Benny و Odonnell و Cafaro دو راسته Amoebidiales و Eccrinales قارچ نیستند و با پروتوزوئر ها ارتباط…