جزوه فیزیک مکانیک ۱

جزوه فیزیک مکانیک 1

جزوه فیزیک مکانیک ۱

جزوه فیزیک مکانیک ۱ 
برخی سرفصل ها
 
یکاها و تبدبل یکاها
 
چارچوب مرجع و دستگاه مختصات
 
بردارها
 
حرکت یک بعدی
 
لختی و حرکت دو بعدی
 
دینامیک ذره
 
کار و انرژی
 
 
 
دوستان و کاربران عزیز توجه داشته باشند با توجه به محتوای محصول و همچنین در صورت نیاز موجود بودن راهنمایی ها در پک محصول توضیحات مختصر داده شده و سایت بر پایه اعتبار و اعتماد شماست توضیح اضافی نیاز باشد ذکر خواهد شد تشکر از همراهی صمیمانه…

جزوه فارسی مقاومت مصالح ۳ بهمراه نمونه سوالات امتحانی

جزوه فارسی مقاومت مصالح 3 بهمراه نمونه سوالات امتحانی

جزوه فارسی مقاومت مصالح ۳ بهمراه نمونه سوالات امتحانی

جزوه فارسی مقاومت مصالح ۳ بهمراه نمونه سوالات امتحانی 
 
برخی سرفصل ها
 
مختصری از جبر تانسوری و علایم اندیسی
 
تحلیل تنش
 
تحلیل الاستیک و پلاستیک
 
مخازن جدار نازک و ضخیم
 
خزش
 
مقدمه ای از تئوری پلاستیته
 
روابط تنش کرنش در ناحیه پلاستیک
 
 
 
دوستان و کاربران عزیز توجه داشته باشند با توجه به محتوای محصول و همچنین در صورت نیاز موجود بودن راهنمایی ها در پک محصول توضیحات مختصر داده شده و سایت بر پایه…