تاثير عوامل مينرالوژيكي بر كاهش بازيابي در كارخانه پرعياركني موليبدنيت سرچشمه

تاثير عوامل مينرالوژيكي بر كاهش بازيابي در كارخانه پرعياركني موليبدنيت سرچشمه

تحقیق تاثير عوامل مينرالوژيكي بر كاهش بازيابي در كارخانه پرعياركني موليبدنيت سرچشمه در این تحقیق موضوعات موليبدنيت، موليبدنيت پولكي، موليبدنيت تيغ هاي، مينرالوژي بررسی میشوند موليبدنيت يكي از محصولات جانبي و با ارزش در كارخانه هاي فرآوري مس پورفيري است. بروز تغييراتمتالورژيكي در فرآيند پرعياركني و رخدادهاي مينرالوژيكي خاص در توده هاي معدني اين كاني منجر بهكاهش بازيابي موليبدنيت مي گردد. بر اساس مطالعات انجام شده، مشخص…

گزارش کارآموزی مهندسی برق گرایش مخابرات

گزارش کارآموزی مهندسی برق گرایش مخابرات

در این گزارش شرحی کامل از فعالیت های انجام شده در  دوره کارآموزی در یک شرکت مخابراتی به نام کارخانجات مخابراتی ایران آورده شده است.در گزارش پیش رو ابتدا به معرفی قسمت های مختلف کارخانجات مخابراتی ایران پرداخته شده سپس توضیحاتی در قالب شرح فعالیت های انجام شده در دوره کارآموزی  آورده شده است که هم شامل توضیحاتی تئوری و هم عملی می باشد….