پاورپوینت آماده "تئوری های سازمان و مدیریت"

پاورپوینت آماده "تئوری های سازمان و مدیریت"

پاورپوینت آماده "تئوری های سازمان و مدیریت"

به نام خدا 
تئوری های سازمان و مدیریت
ویژه رشته مديريت آموزشی
کارشناسی ارشد
در این بخش پاورپوینت عالی به نام  تئوری های سازمان و مدیریت ویژه رشته مديريت آموزشی برای شما دوستان عزیز قرار داده شده است.
سر فصل مطالب عبارتند از:

تعریف
نظریات نخستین
مدیریت علمی
مدیریت اداری
بوروکراسی
ارزیابی مکاتب کلاسیک
ارزیابی مدیریت کمی
ارزیابی تکاملی مدیریت
نظریه های جدید در مدیریت آموزشی و آموزشگاه

 
 
تعداد اسلاید: 71
حجم…