جزوه درس ترسيم فني و نقشه كشي

جزوه درس ترسيم فني و نقشه كشي

جزوه درس ترسيم فني و نقشه كشيمطالب طول ترم بصورت تایپ شده
۶۶ صفحه ورد قابل ویرایش
مناسب مرور سریع قبل از امتحان پایان ترم…