جزوات کامل کنکور حفاری ۱

جزوات کامل کنکور  حفاری 1

جزوات کامل کنکور حفاری ۱

جزوات کنکور سراسری مهندسی حفاری شامل جروات تمام اساتید مطرح مدرس دروس حفاری و فایل های جدید انها. به دلیل حجم بالای جزوات در دو قسمت تهیه شده اند. قمست دوم شامل تمام جزوات حفاری ۲ برای کنکور می باشد….