بیماری آتشک سیب و گلابی

بیماری آتشک سیب و گلابی

بیماری آتشک سیب و گلابی

فایل به صورت pdf و  13 صفحهسوختگی آتشی یکی از بیماری‌های بسیار خطرناک باکتریایی است. گزارش در مورد مشاهده بیماری آتشک به سال ۱۷۹۳ میلادی باز می گردد که نخستین بار در نیویورک گزارش شد.
آتشک یا Fire Blight باکتری عامل بیماری، Erwinia amylovora نام دارد که به تیره Enterobacteriaceae متعلق است
علائم بیماری
چرخه بیماری
راه های کنترل
درمان به وسيله آنتي بيوتيک
کاهش اینوکولوم
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺘﻀﺎد ژﻧﻮﺗﻴﭗ ﻫﺎي ﺳﻴﺐ و ﮔﻼﺑﻲ ﺑﻪ اﺳﻴﺪ ﺳﺎﻟﻴﺴﻴﻠﻴﻚ در ﺷﺮاﻳﻂ…