مدیریت خاک در برابر بیماری

مدیریت خاک در برابر بیماری

مدیریت خاک در برابر بیماری

فایل به صورت word و ۳۵ صفحهخاک ها از ۴ جز اساسی تشکیل شده اند: مواد معدنی،هوا، آب و مواد آلی. در بیشتر خاک ها، مواد معدنی در حدود ۴۵% از حجم کل، هوا و اب هر کدام ۲۵%، و مواد آلی ۲-۵% را تشکیل می دهند. هر هکتار از خاک سطحی زنده(فعال) متشکل از تقریبا ۹۰۰ پوند از کرم خاکی، ۲۴۰۰ پوند از قارچ، ۱۵۰۰ پوند از باکتری، ۱۳۳ پوند از پروتوزوآ، ۸۹۰ پوند از بندپایان و جلبک و حتی در برخی موارد از پستانداران کوچک است. با در نظر گرفتن چشم انداز طبیعی، شما ممکن است با مشاهده ی چمن…