بیماری پیرس انگور

بیماری پیرس انگور

بیماری پیرس انگور

فایل به صورت word و شامل ۹ صفحه بیماری پیرس انگور برای اولین بار در سال ۱۸۸۰ در ایالات متحده ی آمریکا از کالیفرنیا مشاهده و توصیف گردید. اقای Newton Pierceدانش آموخته­ی رشته­ی بیماری شناسی برای اولین بار به طور رسمی این بیماری را شرح و توصیف کرد و ایشان این بیماری را به عنوان” mysterious disease” و چند اسم مهم دیگر معرفی کرد. توصیفات اقای Pierce از این بیماری همچنان نیز به عنوان کلید­های شناسایی این بیماری مورد استفاده قرار میگیرد.
بیماری پیرس…