بیماری گال طوقه

بیماری گال طوقه

بیماری گال طوقه

فایل به صورت word و ۱۴ صفحهبیماری باکتریایی سرطان ریشه و طوقه و یا گال طوقه در دنیا ابتدا در سال ۱۸۵۳ میلادی در اروپا از روی مو گزارش شده است. در دهه ۱۸۹۰ میلادی توسط اروین اسمیت کشف شد. در ایران نیز در اولین بار در سال ۱۳۳۷ از روی مو در ناحیه ارومیه جمع آوری گردیده است.مناطق انتشار این بیماری در ایران عبارتند از: قزوین، تاکستان، قم، آذربایجان، خراسان، اراک، بروجرد، ابهر، کرمانشاه، اصفهان، نائین، یاسوج، نجف آباد، شهرکرد و بروجن و احتمال دارد بیماری…